26. júna 2012

Som kto som...

1. poznanie: Každý človek má právo byť takým, aký je - aj ja !
Pretože základom sebadôvery je žiť svoj život, ísť svojou cestou, byť tým, kto som. Zmysel života sa dá zhrnúť do troch slov - Buď sám sebou!

2. poznanie: Chybami sa človek učí.
Dôležité iba je, aby ich neopakoval. Preto som voči svojim chybám aj chybám iných ľudí tolerantná a trpezlivá.

3. poznanie: Nebudem podriaďovať svoje myšlienky, pocity a svoje správanie mienke iných ľudí. Zodpovedám za svoje myšlienky a pocity.

4. poznanie: Každému sa človek nezavďačí.
Snažím sa v každej situácii robiť to, čo je správne a vhodné pre mňa, nezávisle od toho, či s tým iní súhlasia, alebo nie. Napokon, zavďačiť sa môžem len sám sebe. Či sa to druhým páči, alebo nie, to si musia urovnať sami vo svojom svedomí.

5. poznanie: Kedykoľvek mám právo povedať: „To neviem,“ alebo „Tomu nerozumiem,“ alebo „Nie, to nechcem.“
Sebaistota nenosí nijakú masku, ale ukazuje sa čestne, autenticky a nezahalená. 6. poznanie: Sám som pánom svojho osudu.
Ja ho nesiem a riadim, a iba ja ho môžem meniť. Za svoj život, alebo jeho aspekty,  nerobím nikoho zodpovedným. Pretože iba vtedy, keď úplne preberiem zodpovednosť za svoj život, mám aj tú moc, aby som ho úplne sám určovala a kedykoľvek nanovo definovala.

7. poznanie: Mojou životnou úlohou je odhaliť svoj talent, potenciál, svoje schopnosti, ďalej ich rozvíjať a optimálne uplatňovať.
To je moje „duchovné dedičstvo“, môj vnútorný poklad, to je moja životná cesta a moja životná úloha. Radosť a šťastie, ktoré pri tom pociťujem, sú smerové tabule, ktoré mi ukazujú, aby som nezišla zo svojej cesty...

8. poznanie: Istotu a sebadôveru dosiahnem úspešným uskutočňovaním svojej životnej vízie, svojich snov a životných cieľov.
Iba keď kráčam priamo vlastnou cestou, idem isto a ľahko. Vpravo a vľavo od mojej cesty je močiar. Nedbám na bludné svetielka v močiari a nechám sa viesť výlučne majákom svojej životnej vízie.

9. poznanie: Nedôjdem do cieľa, keď sa nevydám na cestu !
Cieľ nesiem už v sebe. Tento životný cieľ je ako kompas, ktorý ma vedie. Tento kompas však nie je v hlave alebo v rozume, ale v srdci a v duši...

Ak sa ti tento príspevok páčil, klikni dole na "Páči sa mi" - pomáhaš zvyšovať návštevnosť blogu. Ďakujem. :)


Be Fit - Be Yourself - Be Happy

2 komentáre: